Kanadai magyar irodalom

A megújult Kanadai Magyar Írószövetség kiadásában megjelent kötet a Brit-Kolumbiában élő Veszely Ferenc hiánypótló tanulmányainak gyűjteménye a kanadai magyar irodalom kevésbé ismert de fontos alkotóiról. Megjelent a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

     

 

VESZELY FERENC előszava könyvéhez:

A kötetben olvasható tanulmányok nagyrészt délvidéki, Ottawában élő honfitársunk, Demmer György sugallatára készültek, aki több évtizedes munkássággal gyűjtötte Kanada magyar leleteit, rendezte és rendezi hagyatékát.

Meg akarta és akarja őrízni lábnyomunkat itt az eltűnéstől.

Ő gyűjtötte be azt a hatalmas anyagot Kanada nemzeti levéltárában való megőrzésre, aminek egy nagyon csekély részét, főleg költőinket, én magam is megismerési szándékkal dolgoztam fel.

Ő garantálta nekem, hogy érdemes lesz nekem is évekig a kanadai magyar irodalomba belemerülni, költő-, és írótársaimmal értékelő igénnyel foglalkozni, és jórészt ő szolgáltatta nekem a könyveket.

Sok könyvvel és biztatással segített még Miska János és több volt soproni diák, mint Rétfalvi László, Pintér László és Major Richárd. Ezen segítség és kiváncsiságom adták az indítóokot arra, hogy belekezdjek.

A továbbiakban maguk a szerzők vittek tovább utamon.

Érdekesebbnél érdekesebb emberek adják át itt több magyar bevándorló nemzedék élményeit és tapasztalatát.

Nem teljességet, de teljes keresztmetszetet adva a kanadai magyar és magyar nyelvű irodalom testéből.

Ezekben a tanulmányokban igyekeztem bőséges idézetekkel reprezentálni magukat a szerzőket olyan mértékben, hogy az olvasó maga is véleményt tudjon alkotni munkássságukról.

Csökkenteni kívántam azt az eshetőséget, hogy válogatásommal eltorzítsam a szerzők arcképét, igyekeztem megengedni nekik, hogy munkájukon át maguk mutassák be önmagukat.

Csak a gondolatfonalat vezéreltem magam.

A továbbiakban igyekeztem kihámozni írásaikból indíttatásaikat az írásra, átadni üzeneteiket az olvasóknak, és megértetni bennük az embert, hitükkel, vágyakozásaikkal, tanulságaikkal egyetemben, amelyek hasznosak mind az itteni, mind az otthon élő olvasóknak.

Az így létrejött kritikák nem egy kaptafára íródtak.

Recenziók, irodalmi igényű kritikák, hosszabb vagy rövidebb munkák, olvasmányos olvasói élmények, megemlékezések, környezet-, vagy háttér magyarázatokkal mind megtalálhatóak e könyvben.

Történelmi tájékoztatás és egyéni véleményezés is megtalálható olyan nagyobb kérdések megvitatása mellett, mint a beilleszkedés és a hazulról hozott magyar kultúra megőrzésénak problémái.  


KANADAI MAGYAR IRODALOM - Veszely Ferenc tanulmánykötete

Azt remélem, hogy érdekes, könnyen olvasható ismeretterjesztő munka sült ki ebből, amit irodalmi igényű kritikusok is használhatnak a jövőben. Kötelességemnek éreztem a lehetőség szerint egyes szerzők minden munkáját elolvasni és szemelvényezni. Hallgatóságomnak az itteni magyarság mellett az anyaország érdeklődőit képzeltem.

"Nem pontot tenni szeretnék a kanadai magyar irodalomra, hanem ajtót nyitni neki." - Veszely Ferenc

Ismertetni és nem ítélni, bár a kettő néha együtt kell járjon. Megértő, értékelő szándékkal íródott minden ami alább fogantatik, segíteni szeretnék és nem sérteni. Ugyanakkor nem rejtem véka alá írásközben fogant meglátásaimat.

Ha a kötet szerzői szóltak hozzám, én válaszoltam nekik.

Időtartamban az 1890-es évektől kezdve százhuszegynéhány évröl van szó. Egy évszázad bevándorlóinak folyton változó, de mindig jellegzetes tapasztalatairól, a beilleszkedés mindig különböző mindenkori nehézségeiről és a beilleszkedő mindenkor hasonló érzésvilágáról. Ez a tartalma a kanadai magyar irodalomnak.